1.הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים

2. החנות משמשת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בה בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

3. תנאי מוקדם לתוקף קניה של משתתף ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.

4. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

6. המחיר הינו כולל מע"מ אלא אם צויין מפורשות אחרת .
7. מובהר כי ביצוע כל הזמנה כפוף לאישור שראל.

שראל שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לבטל, לדחות או להגביל כל הזמנה, עפ"י שיקול דעתה ומטעמים סבירים.

בהקשר לכך לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה מצד הלקוח כלפי שראל.

 ככל שנפלה טעות במחיר המוצג באתר, וככל שהמחיר בפועל גבוה מזה המוצג באתר, רשאית שראל, עפ"י שיקול דעתה, לפנות ללקוח בבקשה לתשלום ההפרש בין המחיר המוצג באתר למחיר בפועל. כמו כן, במרה כזה רשאית שראל לבטל את ההזמנה ולהודיע על הביטול כאמור ללקוח. 

 

רכישה באמצעות אתר שראל  פארם

באתר מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

1. בחנות מוצגים רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. לאחר הוספת המוצרים המבוקשים ל"עגלת הקניות" ימשיך הקונה בעמוד "עגלת הקניות" ל"אישור קנייה" ושם ימלא את פרטיו המלאים ולאחר מכן יסתיים הליך הקנייה האינטרנטי.

3. השלמת הליך המכירה יבוצע לאחר אימות העיסקה, הודעה על כך תישלח באמצעות פרטי הקשר שהלקוח הזין בעת ביצוע ההזמנה.

 החלפת מוצר

•           החלפת מוצר, באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש ובנוסף נדרשת הצגת חשבונית תוך 14 ימים בלבד.

•           החלפת פריט בערך מינימלי משווי ערכו בעת ההחלפה.


מכירות תכשירים ללא מרשם רופא הן OTC והן ת.ל.מ (GSL)

מכירות תכשירים ללא מרשם רופא הן OTC והן ת.ל.מ  (GSL )  ותרת מגיל16 ומעלה, כמות המכירה מקסימלית מוגבלת עד 3 יחידות במכירה אחת . מלבד תכשירי פאראצטמול –כמות המכירה מוגבלת לכמות מקסימלית של 50 כדורים במכירה אחת.

אספקת תכשירים ללא מרשם תבוצע תוך 48 שעות. במקרה של שבתות וחגים יעדכן -בית המרקחת את המטופל על זמן האספקה הקרוב ביותר.


אספקת תכשירים ללא מרשם:
אחריות הספקת התכשיר הינה של הרוקח האחראי בבית המרקחת, ההובלה בפועל תעשה בעזרת שליח תוך 48 שעות.
בעת הסכמה לתקנון, הצרכן מייפה את כוחו של בית המרקחת לספק תרופות ללא מרשם באמצעות שליח.
במידה והצרכן מעוניין כי את החבילה יקבל מיופה כוח- יש לשלוח בקשה באמצעות טופס ההזמנה או אמצעי תקשורת אחרים אל בית המרקחת לתיאום שליחה וחתימה על טופס יפוי כוח לצורך אספקה לאדם אחר.
לא יימסרו תכשירים למיופה כוח ללא טופס ייפוי כוח מקורי וחתום שיימסר אל השליח בעת קבלת המשלוח.
תכשירים ללא מרשם יסופקו רק לאחר זיהוי מקבל המשלוח באמצעות תעודה מזהה.ביטול הזמנה:

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה*  בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981
( להלן החוק: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations )

2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, למעט תרופות ללא מרשם עליהן חל איסור החזרה. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.
3. אם סופק המוצר ללקוח , חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
4. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.

5 מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח .

6. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

    6.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

    6.2 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

8. במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

9. החזר כספי יינתן כחוק תוך 14 יום מיום קבלת הודעה על ביטול על ידי הצרכן, החזר כספי יינתן לפי אמצעי התשלום בו הלקוח שילם. בגין ביטול עסקה ינוכו 5% או 100 ₪ מערך העסקה לפי הנמוך מבינהם.

 *מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה: http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights

 

 אספקת המוצרים

1. אספקת המוצר שהוזמן באתר תבוצע אל הכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת ולאחר אישור של חברת האשראי על העסקה.

2. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.

2.2 שביתה אצל החברות להובלת המוצרים.

3. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
4. זמן אספקה: תוך 7 ימי עסקים; אספקת תרופות: תוך 48 שעות (במקרה של שבתות וחגים יעדכן -בית המרקחת את המטופל על זמן האספקה הקרוב ביותר). הזמנות המבוצעות עד השעה 12 תחשבנה כאילו בוצעו באותו יום העסקים.
5. האספקה תבוצע באמצעות שליח או באמצעות איסוף עצמי בתיאום מראש.

 

דמי משלוח

1. דמי המשלוח אינם כלולים  במחיר המוצר, אם ברצונו של הלקוח לשדרג את סוג המשלוח הוא יעשה זאת בעמוד עגלת הקניות" שם ימצא מחיר ליד כל סוג משלוח, מחיר זה יתווסף לסכום הסופי לתשלום.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עם החנות.

4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על שימוש נכון במוצר ולפרטים ובירורים באשר לחנות ופעילותה , ניתן לפנות אל:


טלפון:________098922105

כתובת: _____הגביש 8 נתניה _____

דוא"ל (E-Mail): [email protected] 

 

 כללי

1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.

2. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש באמצעות האתר .

3. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

4. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר,הנם בבעלותם הבלעדית של החנות.

5. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

6. בנוגע לרכישה של תכשירים (תרופות ללא מרשם או תוספי תזונה) ניתן להיוועץ עם הרוקח באמצעות טלפון: 09-8922104 או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected].